کارخانه عینک ونژو یوگنیا

کالا با کیفیت بالا، خدمات حرفه ای، که منبع اصلی در صنعت لیزر!

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
چرا انتخاب قطبش؟
- Aug 29, 2017 -

1. هنگام رانندگی، اگر شما در هرج و مرج ترافیک تمرین کنید، از خورشید نمی آیند و جلوی وسیله نقلیه، بازتاب زیادی به وجود می آید؛

2. هنگام ماهیگیری، آب در آفتاب می درخشد، اما شما احساس ناراحتی نمی کنید، اما احساس راحتی می کنید: رفلکس رفته است؛

3. اسکی، میدان برف عظیم، شما نباید نگرانی در مورد بازتابنده و اشعه ماوراء بنفش داشته باشید، شما می توانید از سر خوردن لذت ببرید؛

4. هنگامی که باران، جریان باران از علائم ترافیک جاده به وضوح در چشم شما نشان داده شده است؛

5. هنگامی که تعطیلات، نور ماوراء بنفش بیشتر به طور موثر مسدود می شود، بنابراین شما از این ناهار خوری لذت می برید.