کارخانه عینک ونژو یوگنیا

کالا با کیفیت بالا، خدمات حرفه ای، که منبع اصلی در صنعت لیزر!

عینک آفتابی مزایای
- Apr 22, 2017 -

1، دکوراسیون زیبا

2، مسدود کردن نقص چشم

3، می تواند بار از ماهیچه مژکی چشم تحت مقررات نور را کاهش می دهد

4، مسدود کردن نور مضر

4، محافظت از چشم ها را از آسیب

5، عینک آفتابی، به نظر می رسد مثل یک چهره نازک این نظریه توسط خواهران اولسن ساخته شده است، نظریه او بسیار ساده، زیبا، عاشق زن لاغر، همیشه "به عمد" اجازه دهید خود را نگاه کوچکتر، نازک تر، بیشتر بینی عینک ، موجب خواهد شد چهره خود نگاه کوچکتر، بنابراین ایجاد یک "چهره آسانسور" جلوه های بصری.

یک جفت: انحراف ورتکس

بعدی: پوشش ضد UV